Terjärv Pensionärer r.f.

BILDINNEHÅLL:

- Föreningens årsmöte 25.01.2017

- Pensionärsträff i Kronoby 27.10.2016

- Datakurs för pensionärer 17.10.16.  
- Pensionärsföreningarna i Kronoby höll vårfest 31.5.2016
- Knytkalas vid Grundfors kvarn 12.09.2014
- Vandring på Kortjävi naturstig 22.05.2015
- Föreningens 40-årsjubileum 06.02.2016

Pensionärsträff i Kronoby 27.10.16. med inbjudna pensionärer från Terjärv och Neder-
vetil. Jurist Johanna Rasmus berättade om testamenten, medan Pekka och Janne
underhöll med musik och sång.

Idag inledde terjärvpensionärerna sina datastudier i Terjärv skola. Drygt 20 elever

deltar. Som lärare fungerar Emma Forsbacka. Dragare för kursen är Bo-Erik Sandvik.

 
 
Pensionärsföreningarna i Kronoby höll en gemensam vårfest 
vid Emet Folkpark idag 31.5. 208 pensionärer njöt av dagen, 
där programmet bjöd på sång, musik, tal, humor, dans, kött-
soppa och kaffe. (Foto:Loffe).
KNYTKALASET VID GRUNDFORS KVARN 12.9.2014
Ett 60-tal pensionärer samlades på fredagskvällen vid Grundfors kvarn. Förutom korvgrillning,
öl-, kaffe- och tedrickande blev det underhållning av Salongs- orkestern. (Foto Elof Granholm)

TERJÄRVPENSIONÄRERNA PÅ NATURVANDRING I KORTJÄRVI 22.05.2015
Ett 30-tal pensionärer  deltog i fredagens vandring på naturstigen i Kortjärvi.  
Alla konstaterade att Göte Edsvik  gjort en strong insats genom att ensam göra stigen,
utplacera  visdomsord och djur- och människoskepnader. Här vi rastplatsen Med-
dasnabba, där blev det korvgrillning samt dragspelsmusik med Mårten Forsander
och Stig-Olav Nilsson. Vandringsleden rekommenderas! (Foto:Loffe).
 
 
Foton: Ole Granholm
 
Ole Norrback, Greta-Lisa Nilsson, Henrik Svarfvar, Bengt-Johan
Skullbacka och Boris Särs.I bakgrunden står Patrick Ragnäs och
Hans-Erik Furu
 
Boris Särs i talartagen
 
Ragnäs, Norrback, Svarfvar, Skullbacka och Särs
 
Bengt-Johan Skullbacka
 
Småbönders spelmanslag
 
Stig-Göran Jansson och Stig Dahlvik
 
Terjärv manskör
 
Uppvaktningar
 
Uppvaktningar
 
Publiken
 
Publiken