Terjärv Pensionärer r.f.

BILDINNEHÅLL:

- Föreningens årsmöte 25.01.2017

- Pensionärsträff i Kronoby 27.10.2016

- Datakurs för pensionärer 17.10.16.  
- Pensionärsföreningarna i Kronoby höll vårfest 31.5.2016
- Knytkalas vid Grundfors kvarn 12.09.2014
- Vandring på Kortjävi naturstig 22.05.2015
- Föreningens 40-årsjubileum 06.02.2016
©Elof Granholm

Pensionärsträff i Kronoby 27.10.16. med inbjudna pensionärer från Terjärv och Neder-
vetil. Jurist Johanna Rasmus berättade om testamenten, medan Pekka och Janne
underhöll med musik och sång. ©Elof Granholm

Idag inledde terjärvpensionärerna sina datastudier i Terjärv skola. Drygt 20 elever

deltar. Som lärare fungerar Emma Forsbacka. Dragare för kursen är Bo-Erik Sandvik. 

©Elof Granholm

©Elof Granholm
©Elof Granholm
Pensionärsföreningarna i Kronoby höll en gemensam vårfest 
vid Emet Folkpark idag 31.5. 208 pensionärer njöt av dagen, 
där programmet bjöd på sång, musik, tal, humor, dans, kött-
soppa och kaffe. ©Elof Granholm
KNYTKALASET VID GRUNDFORS KVARN 12.9.2014
Ett 60-tal pensionärer samlades på fredagskvällen vid Grundfors kvarn. Förutom korvgrillning,
öl-, kaffe- och tedrickande blev det underhållning av Salongs- orkestern. ©Elof Granholm 

TERJÄRVPENSIONÄRERNA PÅ NATURVANDRING I KORTJÄRVI 22.05.2015
Ett 30-tal pensionärer  deltog i fredagens vandring på naturstigen i Kortjärvi.  
Alla konstaterade att Göte Edsvik  gjort en strong insats genom att ensam göra stigen,
utplacera  visdomsord och djur- och människoskepnader. Här vi rastplatsen Med-
dasnabba, där blev det korvgrillning samt dragspelsmusik med Mårten Forsander
och Stig-Olav Nilsson. Vandringsleden rekommenderas! ©Elof Granholm.
 
 
Ole Norrback, Greta-Lisa Nilsson, Henrik Svarfvar, Bengt-Johan
Skullbacka och Boris Särs.I bakgrunden står Patrick Ragnäs och
Hans-Erik Furu.  ©Ole Granholm
 
Boris Särs i talartagen, ©Ole Granholm
Ragnäs, Norrback, Svarfvar, Skullbacka och Särs 

©Ole Granholm

Bengt-Johan Skullbacka ©Ole Granholm
 
Småbönders spelmanslag ©Ole Granholm. 
 
Stig-Göran Jansson och Stig Dahlvik. ©Ole Granholm 
 
Terjärv manskör. ©Ole Granholm
 
Uppvaktningar. ©Ole Granholm
 
Uppvaktningar. ©Ole Granholm
 
Publiken. ©Ole Granholm
 
Publiken. ©Ole Granholm