Terjärv Pensionärer r.f.
HÄNDELSEKALENDER

lokalt och regionalt

(Lokalannonser: Elof Granholm)
2018
 
 
L e d i g a  p l a t s e r  f i n n s  ä n n u!
ÄNDRADE BUSSTIDER: 

Småbönders 07.30, församlingshemmet 7.50.

KLICKA PÅ ANNONSEN OVAN FÖR MERA INFO!

 SOMMARRESAN OVAN ÄR INHIBERAD!

 
Annons i ÖT 18.02.2018
 
 
 
 
 

2017

TILLÄGG TILL ANNONSEN:

MUSIK: STIG DAHLVIK

 

Vem som helst i Karlebynejden kan anmäla sig till resan.
Anmälningstiden går ut 23.7. Bindande anmälningar.
Anmälningar även till Britt-Marie 040-5670038.

BUSSTIDTABELL:
Start från Småbönders kl. 8.30 via Kortjärvi- Hackas
från församlingshemmet kl. 9.00
LEDIGA PLATSER FINNS - MEDDELA SENAST 3.6.

VÅRFESTEN PÅ NORRVALLA

ÄR INHIBERAD!

För få anmälda.

 

2016

 
 
 
 
 Det fanns intresse för en datakurs. Det går ännu
att anmäla sig till kursen, ring Bobi 0400-568278
 
TILLÄGG TILL ANNONSEN OVAN
Resan är fullbokad!
Bussen kör också via Kortjärvi!
BUSSTIDTABELL:
Från Småbönders 8.15 via Kortjärvi-
S-Market kl. 8.45 via Hästbacka - Kolam

UPPDATERING AV ANNONSEN 28.8.

Information och anmälningar till Boris Särs tel  050-3029493
senast 8.9. Program: Marion Rung-show och dans till Vörå
Spelmansklubbs toner.
 
 
TERJÄRV PENSIONÄRER OBS!
ANMÄLNINGAR TILL ANNA TEL 040-8474665
SENAST 20.7. BUSSTIDER MEDDELAS SENARE.
 
 
 
OBS! Lediga platser finns. Tag kontakt!
 
 
BUSSTIDTABELL TILL NORRVALLA
 Från Småbönders kl.10.00,
S-Market kl.10.30
via Hästbacka och Kolam
 
 
 
 
 
Gratis inträde, Endast kaffet (+ buss)  kostar.
Obs! Konserten börjar kl. 15.00!
Buss: Från Småbönders kl. 12.30 - Kortjärvi -
församlingshemmet kl. 13.00 - Hästbacka
gamla handelslaget kl. 13.15.

 
 
 
Bussen till Härmä avgår kl.10.40 från Terjärv S-Market.
Reseledare Greta-Lisa Nilsson
 
 
BUSSTIDTABELL TILL CARPELLA-FESTEN
Avfärd från Småbönders kl. 8.30 via Kortjärvi 
- församlingshemmet kl. 9.00 via Hästbacka - 
Lappfors – Essegården kl. 9.30.
 
 
BUSSTIDTABELL FÖR HEMLIGA RESAN
BUSS 1: Småbönders kl.8.00 - Högnabba - Hackas -
församlingshemmet kl.8.30
BUSS 2: Djusjöbacka kl .8.15 - Kortjärvi - försam-
lingshemmet kl.8.30
TREVLIG RESA!

   

GAMLA HÄNDELSER

Bilder från träffen i Högnabba finns på Bildgalleri Träffar

I samarbete med Terjärv pensionärer

Anmälan senast 20.10 till Kaisa tel. 040-8679739

Äldre händelser :