Terjärv Pensionärer r.f.

   

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018

Första halvåret

För styrelsen     För medlemmarna

 

 MARS

14.03             kl. 13.00        Planeringsmöte för Emetträffen vid Maggies.

15.03.            kl. 13.00        Kurs i föreningsbokföring med Fortnox.

22.03             kl. 09.00        Må Bra-dag vid Härmä spa.

28.03.            kl. 10.00        Styrelsemöte i församlingshemmet.

28.03.            kl. 13.00        Månadsträff i församlinghemmet.

APRIL

04.04.            kl. 13.00        Friluftsdag med pilktävling på Heimsjön.

09.04.            kl. 10.00        Styrelsemöte i församlingshemmet.

11.04.            kl. 11.00         Regionens vårmöte i Oravais.

18.04.            kl. 13.00        Månadsträff i församlingshemmet.

19.04.            kl. 10.00        IT-träff i Jakobstad.

27.04.            kl. 19.00        Pizzakväll på Marina´s.

MAJ

07.05.            kl. 10.00        Styrelsemöte i församlingshemmet.

14.-15.05.    kl. 15.30        Kvarkens pensionärsparlament i Vasa.

23.05.            kl. 13.00        Månadsträff i församlingshemmet.

JUNI

06.06.            kl. 13.00        Gemensam vårträff vid Emet folkpark med tre föreningar.