Terjärv Pensionärer r.f.
Vid månadsmötet 24.4.2024 avtackades vår serveringsansvarige Siv Skullbacka för flerårig arbetsuppgift för att tillhandahållit oss med gott kaffe och örfilar" enligt vår nya ordföranden på båda sidorna" som vi alla så tacksamt låtit oss avnjuta. Tack Siv!