Terjärv Pensionärer r.f.

 Hans Sandström Ordförande  SödraTerjärvvägen 26 68700 Terjärv Mobil 0400661493
 Epost hatte.sandstrom@hotmail.com

Görel Lönnqvist Sekreterare Backebovägen 3 D 68700 Terjärv Mobil 0405361228
Epost gorel.lonnqvist@pp.inet.fi

Britt-Mari Pålsson Viceordförande Kolamvägen 31 68700 Terjärv Mobil 0405670038

Bo-Erik Sandvik Kassör o Vebbansvarig SödraTerjärvvägen 111 68700 Terjärv
 Mobil 0400568278 Epost bobi.sandvik@live.com

Per-Erik Skog Medlem Småböndersvägen 729 68750 Småbönders Mobil 0401951445
Epost per-erik.skog@multi.fi

Anne-Maj Lindström Ersättare Högnabbavägen 48 68700 Terjärv Mobil 0445550315
 Epost annemaj.lindström27@gmail.com

Hele`n Forsbacka Ersättare SödraTerjärvvägen 31 68700 Terjärv Mobil 0505283029
Epost helen.forsbacka@hotmail.com