Terjärv Pensionärer r.f.
Årsmötet 20.3.2024 beslöt att ändra på styrelsesammansättningen för år 2024 och konstituerade sig. Till ny ordförande valdes Anders Store med Hans Sandström viceordförande, Britt-Marie Pålsson Reseansvarig, Görel Lönnqvist sekreterare, Bo-Erik Sandvik Kassör o Vebbansvarig, " Lalle " Jarl-Erik Broberg Resekordinator (o allt i allo), Per-Erik Skog ersättare, Mari-Ann Knutar ersättare, Siv Skullbacka serveringsansvarig.

 

Terjärv Pensionärer rf. Styrelse 2024

 

Anders Store Ordförande
Mobil 0442910391
Epost andersperjohan@gmail.com

 

 

Hans Sandström Viceordförande 
Mobil 0400661493
 Epost hatte.sandstrom@hotmail.com

 

Görel Lönnqvist Sekreterare 
 Mobil 0405361228
Epost gorel.lonnqvist@gmail.com

 

Britt-Mari Pålsson Resekordinator
 Mobil 0405670038
Epost palsson.brittmarie1@gmail.com

 

Bo-Erik Sandvik Kassör o Vebbansvarig
 Mobil 0400568278
Epost bobi.sandvik@live.com 

 

 

Ersättare Per-Erik Skog
Mobil 0401951445
Epost per-erik.skog@multi.fi
 

Medlem och Allt i allo tillfälligt borta från uppdrag
Lalle Broberg Mobil 0400985249
Epost lalle.broberg@hotmail.com

 

Ersättare Mari-Ann Knutar
Mobil 0503631601
Epost mariann.knutar@yahoo.se

 


Serveringsansvarig
Siv Skullbacka
Mobil 0505440388
Epost siv.skullbacka@hotmail.com