Terjärv Pensionärer r.f.

Styrelsemedlemmarna i Terjärv Pensionärer r.f.

Nedan fr.v.: Anna  Nyman, Britt-Mari Pålsson och Tuula Skog.
Ovan fr.v.: Hans-Erik Furu, Boris Särs, Bo-Erik Sandvik och Hans Sandström.
(Foto: Elof Granholm)
 
Styrelsen 2017
 

Ordförande: 

Hans Sandström

tfn 040 0661493

hatte.sandstrom(at)hotmail.com

 

Viceordförande:

Britt-Mari Pålsson

tfn 040 5670038

* * *

 

Sekreterare: 

Anna Nyman

tfn 040 8474665

terjarvpf(at)outlook.com

 

Kassör:

Bo-Erik Sandvik

tfn 0400 568278

bobi.sandvik(at)live.com

 

Medlem:

Tuula Skog

tfn 050 3646790

* * *

 

Suppleant/ resekoordinator:

Hans-Erik Furu

tfn 040 8341424

hanski.furu(at)piste.com

 

Suppleant:

Boris Särs

tfn 050 3029493

boris.sars(at)gmail.com

 

Webbansvarig:

 

Elof Granholm

tfn 050 4969066
loffe(at)loffe.net
loffe(at)terjarv.net
 
Om du har frågor av olika slag rörande verksamheten,
eller annat av intresse kan du  kontakta någon av oss.