Terjärv Pensionärer r.f.
Årsmötet 24.3.2021 beslöt att inte ändra på styrelsesammansättningen för år 2021 och konstituerande styrelsemötet valde samma medlemmar som 2020 till nya styrelsen 2021.

 

Terjärv Pensionärer rf. Styrelse 2021

 

 

Hans Sandström Ordförande  
Mobil 0400661493
 Epost hatte.sandstrom@hotmail.com

Görel Lönnqvist Sekreterare 
 Mobil 0405361228
Epost gorel.lonnqvist@gmail.com

Britt-Mari Pålsson Viceordförande 
 Mobil 0405670038
Epost palsson.brittmarie1@gmail.com

Bo-Erik Sandvik Kassör o Vebbansvarig
 Mobil 0400568278 Epost bobi.sandvik@live.com

Per-Erik Skog Medlem  Mobil 0401951445
Epost per-erik.skog@multi.fi

Ersättare
Mona Högnabba Mobil 0400607228

Ersättare och Resekordinator
Lalle Broberg Mobil 0400985249
Epost lalle.broberg@hotmail.com


Serveringsansvarig
Siv Skullbacka Mobil 0505440388