Terjärv Pensionärer r.f.
RESOR
(Annonser: Elof Granholm)
 
God Tid nr 8 /10.11.2017

34 bilder från resan finns i bildgalleriet

33 terjärvpensionärer besökte Kronoby fredagen den 29 augusti.
De platser som besöktes var Påras kapell, hospitalet med kyrkan
samt  Bjarne Holmlunds traktormuseum. Tack till Håkan Vikström
för den fulländade guidningen samt till Holmlunds personal för fö-
revisningen och kaffeserveringen!
Ingen historik ingår i bildtexterna utan den kan man läsar om i
utgivna skrifter som finns i kapellet och vid hospitalet.Bör upp-
levas på stället och med guiden Håkan Vikström.

 Foto och text: Loffe

80 bilder (+textbild) från resan finns i bildgalleriet

Drygt 70 pensionärer deltog i  rundtur den 6 juni 2014 i svenska och finska Österbotten. Bl.a. Närpes, Ylistaro, Härmä och Kauhajoki besöktes. (Angående bilderna och tildtexterna. Allt som skrivs där behöver inte vara sant och har kanske inte sagts eller tänkts / Foto och text: Loffe)

T A C K !

 TACK TILL ARRANGÖRERNA FÖR DESSA HEMLIGA RESOR!  ETT SPECIELLT TACK TILL HANS-ERIK FURU SOM HÖLL I TRÅDARNA!

MEDRESENÄRERNA