Terjärv Pensionärer r.f.
Hemliga resan under planering nångång under våren. Styrelsen tar gärna emot förslag.