Terjärv Pensionärer r.f.

Varför bli medlem?

Svenska Pensionärsförbundet är en intresse- och medborgarorganisation, som driver och bevakar pensionärernas ekonomiska och sociala intressen, samt arbetar för att ge pensionärerna bästa möjliga livskvalitet.Vår medlemsavgift är 25,00€/år.

Du får också:
- Vår Tidning GodTid
- Medlemsresor och möten
- Boule
- Pidro
Men också mycket mer!

Kontakta:
Bo-Erik Sandvik Kassör o Vebbansvarig
Mobil 0400568278 Epost bobi.sandvik@live.com
Eller fyll i en mesdlemsansökan här under och skicka tack.

 

Adressuppgifter


Kontaktuppgifter

Om e-postadressen ändras gäller den gamla tills den nya är bekräftad.


Övrigt

Skriv siffran 6 med bokstäver: